Kiedy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kiedy zaimek przysłowny względny Było późno, kiedy ją spostrzegł.
zaimek przysłowny pytający Kiedy wyjeżdżamy?