Kiedy bądź [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kiedy bądź zaimek przysłowny nieokreślony Odwiedź mnie kiedy bądź.