„Kiedy będzie słońce i pogoda”

Ludowa, popularna piosenka, funkcjonująca w kilku wariantach (znane są przynajmniej 3), zależnie od regionu. Autor tekstu nie jest znany, odnalazł go Tadeusz Sygietyński (1896-1955), twórca Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”,  polski kompozytor i dyrygent, pedagog muzyczny, który melodię opracował wspólnie z  Mieczysławem Piwkowskim (1929-), artystą śpiewakiem, solistą baletu,  akompaniatorem, kompozytorem , muzykiem w  „Mazowszu”. Utwór jest od lat w repertuarze „Mazowsza” (wykonanie oryginalne) i wielu kapel ludowych.

A jak będzie słońce i pogoda (bis),
pójdziemy se, Jasiu, do ogroda. (bis)
Będziemy se, fijołeczki smykać, (bis)
będziemy se ku sobie pomykać. (bis)

Nawąchasz się ziela kwitnącego, (bis)
nasłuchasz się śpiewania mojego. (bis)
Cóż mi przyjdzie z ty twojej śpiewności, (bis)
kiedy nie mam ku tobie wolności. (bis)

Pokłońże się ojcu, matce do nóg, (bis)
а będziesz miał tę wolność dalibóg. (bis)