Kiedyś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kiedyś zaimek przysłowny nieokreślony Na pewno spotkamy się kiedyś.