Kiedyś [synonimy]

  • Pewnego dnia.
  • Dawniej.
  • Niegdyś.
  • Później.
  • Na przyszłość.
  • Dawnymi czasy.
  • Przed laty.
  • Ongiś.
  • Ongi.
  • Potem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]