Kielich [synonimy]

  • Naczynie.
  • Puchar.
  • Czara.
  • Czasza.
  • Kieliszek.
  • Roztruchan.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]