Kielecki „Plastyk”

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach mieści się przy ulicy Radiowej. To renomowana średnia szkoła plastyczna, proponująca swym uczniom szeroki wybór specjalizacji w Państwowym Liceum Plastycznym oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych. Szkoła jest świetnie wyposażona, posiada szereg pracowni tematycznych i ogólnokształcących, a  także internat. Już samo wejście (i obejście) do szkoły jest dowodem, że tu kształcą się artyści.

Inne wiadomości na stronie https://www.plastyk.kielce.pl/pl/