Politechnika Świętokrzyska

Działa od 1965 roku, zaczynając jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Jest to polska uczelnia techniczna. Mieściła się początkowo przy Kościuszki 26. Pierwsze przekształcenie nastąpiło w  1967 roku, kiedy to z nazwy usunięto wyraz wieczorowa. Systematycznie przybywało także kierunków, na których coraz większa liczba studentów miała możliwość zdobywania wiedzy. Rozrastała się również baza uczelni, pojawiła się m.in. Biblioteka Głowna oraz  klub „Pod Krechą”. W 1974 roku uczelnia stała się Politechniką Świętokrzyską. Zmieniono wówczas strukturę organizacyjną uczelni. Obecnie to nowoczesna uczelnia realizująca badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na najwyższym światowym poziomie. Zaprasza chętnych na następujące wydziały i wiele kierunków:

  • Wydział Budownictwa i Architektury,
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
  • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
  • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn,
  • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

Dokładne kalendarium poznacie na stronie: https://tu.kielce.pl/start/uczelnia/historia/, inne wiadomości na https://tu.kielce.pl/