Kilkuset [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilkuset liczebnik nieokreślony W szkole uczy się kilkuset chłopców.