Kilkoro [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilkoro liczebnik nieokreślony zbiorowy Kilkoro dzieci  zgłosiło się do wyścigu.