Przemówienie

Przemówienie – rodzaje: okolicznościowe (uroczystość, jubileusz), specjalistyczne (sprawozdawcze, informacyjne), sądowe (polemiczne), polityczne, orędzie, kazanie.

I ETAP – PRZYGOTOWANIE
1) przygotowanie merytoryczne
2) przeanalizowanie sytuacji, w której będziemy przemawiać, dostosowanie wypowiedzi do poziomu intelektualnego słuchaczy
3) gromadzimy informacje, argumenty i kontrargumenty
4) gromadzimy przykłady, aforyzmy, cytaty z literatury

II ETAP – BUDOWANIE KOMPOZYCJI
– przemówienie rozpoczynamy od podania jego celu, kończymy podkreślając go jeszcze raz,
– wywód polemiczny rozpoczynamy od argumentów słabszych i stopniujemy je, najmocniejsze pozostawiając na koniec lub postępujemy na odwrót
– dbamy o wyeksponowanie i akcentowanie argumentów
– budujemy porozumienie ze słuchaczami apelując do jego uczuć i przemyśleń, akcentujemy nasze zaangażowanie w problem
– powtarzamy ważne elementy przemówienia (np. cel),
– przeplatamy partie mowy bardziej nasycone informacjami, partiami o charakterze lżejszym
– stosujemy przerywniki (anegdoty, przykłady)
– stosujemy charakterystyczne słownictwo:
*zwroty do adresata
*porównania, pytania retoryczne, wykrzyknienia, epitety, synonimy
*czasowniki w 1 os. l.mn.

III ETAP – WYGŁOSZENIE
1) nauczenie się na pamięć
2) wygłoszenie (dbanie o zachowania pozawerbalne: modulacja głosu, gestykulacja, mimika twarzy)