Kłamać [synonimy]

 • Łgać.
 • Kręcić.
 • Cyganić.
 • Blagować.
 • Mijać się z prawdą.
 • Koloryzować.
 • Mówić nieprawdę.
 • Przekręcać fakty.
 • Oszukiwać.
 • Opowiadać głodne kawałki.
 • Ogłupiać.
 • Udawać.
 • Zniekształcać fakty.
 • Bujać.
 • Uciekać się do kłamstwa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]