Kluska [synonimy]

  • Pyza.
  • Kopytka.
  • Knedel.
  • Łazanki.
  • Rurki.
  • Świderki.
  • Wstążki.
  • Nitki.
  • Makaron.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]