Klasycyzm jako styl dominujący w epoce oświecenia

Klasycyzm dominował w oświeceniu, według jego założeń, o wartości dzieła  decydowała zgodność z zasadami estetycznymi, mającymi źródlo we wzorcach antycznych.

Kanon klasycystyczny wymagał:

  • naśladowania rzeczywistości (antyczna zasada mimesis),
  • prawdopodobieństwa (zastosowanie racjonalnego porządku),
  • stosowności (antyczna zasada decorum), którą można się było bawić, łamać ją w przypadku usankcjonowania tradycją (jako przykład służyć może poemat heroikomiczny).

Kreację świata w dziełach klasycystycznych podporządkowano regułom:

  • porządki,
  • ładu,
  • harmonii,
  • symetrii.

W literaturze obowiązywała:

  • jasność,
  • precyzja,
  • rzeczowość.

Założenia estetyczne wiązały się z filozoficznymi poglądami oświecenia, czyli racjonalizmem i empiryzmem.