Klasyfikacja mitów

  • Mity klasyfikuje się przyjmując jako kryterium temat i sposób ujęcia, mamy więc:
    • mity kosmogoniczne, przedstawiające powstanie świata i narodziny bogów,
    • mity teogoniczne, o naturze bogów, stanowią religijne centrum mitologii,
    • mity antropogeniczne, o początkach i dziejach ludzkości,
    • mity genealogiczne, przedstawiające dzieje rodów.
  • Innego rodzaju opowieściami są tzw, cykle mitologiczne, które mają formę epizodów powiązanych postacią jakiegoś bohatera.