Rodzaje argumentów

 • Argumenty rzeczowe (merytoryczne):
  • opierają się na faktach potwierdzających daną tezę,
  • są to np. liczby (dane statystyczne, wyniki badań), wypowiedzi naukowców, cytaty,
  • pozwalają odbiorcy na samodzielne wyciąganie wniosków.
 • Argumenty logiczne:
  • wykorzystują metody indukcji i dedukcji.
 • Argumenty emocjonalne:
  • odwołują się do uczuć odbiorcy, np. lęku, obaw, niechęci czy sympatii,
  • często opierają się na opiniach i stereotypach.