Klasyfikacja samogłosek

Samogłoski polskie dzielimy ze względu:

  1. Na poziome ruchy języka przy ich wymawianiu na: przednie (i, y, e, ę), środkowe (a, ą) praz tylne (o,u),
  2. Na pionowe ruchy języka przy ich wymawianiu na: wysokie (i,y, u), średnie (e, ę, o) oraz niskie (a, ą),
  3. Ze względu na ruchy podniebienia miękkiego przy ich wymawianiu na: ustne (a, e, i, y, o, u) oraz nosowe (ą, ę),
  4. Ze względu na kształt warg przy ich wymawianiu na: okrągłe (ą, o, u), płaskie ((e, ę, i, y). Samogłoska a ma układ warg pośredni między samogłoskami okrągłymi i płaskimi.