Klauzula

  • W antycznej retoryce koniec zdania lub jego części, zaznaczony specjalnie dobranym układem sylab krótkich i długich.

  • Współcześnie klauzulą określa się koniec wersu podkreślony zazwyczaj za pomocą odpowiedniego układu sylab akcentowanych i nieakcentowanych oraz rymu.