Klechda

  • Klechda – podanie ludowe, baśń, legenda.
  • Opowiada o zamierzchłych dziejach jakiegoś kraju czy terytorium.
  • Forma bliska baśni, która operuje fantastyką.
  • Jej bohaterowie  to postaci półhistoryczne (legendarne), wyposażone w cechy właściwe istotom niezwykłym.
  • Różni się od baśni silniejszymi związkami z realiami społecznymi i obyczajowymi danego kraju (terytorium).
  • Termin niejednoznaczny, stosowany jak widać do określenia różnych gatunków literackich.