Kleiner Juliusz

Juliusz Kleiner

(24 kwietnia 1886, Lwów, Ukraina – 23 marca 1957, Kraków)

Historyk i teoretyk literatury polskiej.

Edytor, profesor literatury na uniwersytetach we Lwowie, Lublinie, Krakowie.

Teoretyczne prace Kleinera ukazały się jako zebrane:

  • „Studia z zakresu literatury i filozofii” (1925),
  • „Studia z zakresu teorii literatury” (1936).

Badacz wydał także 3 monografie:

  • „Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli”, 1912,
  • „Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości”, 1919-1923, 1927,
  • „Mickiewicz”, 1934,1948.

Napisał także podręcznik „Zarys dziejów literatury polskiej” (1932-1939).

Stworzy podstawę edytorstwa i kierował redakcją „Dzieł wszystkich” J. Słowackiego i A. Mickiewicza.

Część niepublikowanych za życia opracowań wydano w dziele  „Sentymentalizm i preromantyzm”, już po śmierci Kleinera (1975).