Klękać [synonimy]

  • Przyklękać.
  • Klęczeć.
  • Rzucać się do nóg.
  • Pochylać się.
  • Upadać na kolana.
  • Padać do nóg.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]