Klęska [synonimy]

  • Porażka.
  • Przegrana.
  • Pogrom.
  • Upadek.
  • Nieszczęście.
  • Katastrofa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]