Ko-cham

Kocham to nie wyraz lecz zdanie: „Ko”-przemija, „cham”-zostaje.