Odwołanie

Z przyczyn technicznych, koniec świata chwilowo odwołany.