Kobieta [synonimy]

 • Niewiasta.
 • Dama.
 • Matrona.
 • Białogłowa.
 • Matka.
 • Kobiecina.
 • Babsko.
 • Płeć piękna.
 • Babi ród.
 • Panienka.
 • Pannica.
 • Podlotek.
 • Dzierlatka.
 • Turkawka.
 • Podfruwajka.
 • Gęś.
 • Babka.
 • Człowiek.
 • Osóbka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]