Kabirowie [mitologia]

  • Tajemnicze bóstwa greckie czczone na wyspach Samotraka, Imbros, Lemnos.
  • Składano im także cześć we Frygii i w pobliżu Teb.
  • Na Samotrake odbywały się misteria ku ich czci.
  • Nazywano ich „Wielkimi Bogami” i identyfikowano z Demeter, Hermesem, Hadesem itd.
  • Najczęściej za ich ojca lub przewodnika uważano Hefajstosa.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.