Kod języka

  • System powiązanych ze sobą znaków językowych.
  • Obejmuje wyrazy i reguły ich łączenia w większe całości.
  • Powstaje drogą naturalnego rozwoju.
  • Służy członkom danej społeczności do porozumiewania się.
  • Umożliwia poznawanie świata.