Cyryl i Metody

 • Pochodzący z Grecji  (Bizancjum) chrześcijańscy misjonarze.
 • Cyryl (ok. 827-869) to właściwie Konstantyn, studiował języki słowiańskie.
 • Był twórcą najstarszego pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego (głagolicy) i literackiego języka słowiańskiego.
 • Autor przekładu „Pisma świętego” na literacki słowiański.
 • Metody (ok. 820-885) .
 • Wraz z Cyrylem od 863 roku pełnił misję na Morawach.
 • Wprowadził tam do liturgii język słowiański.
 • Wskutek prześladowań ze strony duchowieństwa niemieckiego, którego intrygi spowodowały zakaz mszy w tym języku, udał się do Rzymu i uzyskał zgodę na takie msze.
 • Został arcybiskupem Moraw.
 • Na Morawy trafili w 864 roku na zaproszenie wielkomorawskiego księcia Rościsława, by nawracać Słowian.
 • Niemieckie duchowieństwo oskarżało go herezję i uwięziło.

 • Działalność obu misjonarzy hamowała ekspansję niemiecką na Wschód.
 • Apostołowie Słowian uznani przez Kościół za jednych z patronów Europy.
 • Odegrali dużą rolę w rozwoju języka, piśmiennictwa i kultury słowiańskiej.