Kodować [wyrazy przeciwstawne]

  • Kodować, przekazywać informację za pomocą kodu, używać kodu, szyfrować.
  • Przeciwstawne:
    • dekodować,
    • deszyfrować.