Kodros [mitologia]

  • Legendarny król Aten.
  • Syn Melantosa.
  • Wraz  Az ojcem przybył do Aten z Mesenii zagarniętej przez Dorów.
  • Kiedy Dorowie z Peloponezu napadli na Ateny, a wyrocznia delficka orzekła, że pokonają Ateńczyków, jeśli nie zabiją ich króla, Kodros w przebraniu wyszedł z miasta i wdawszy się w walkę z wrogami, zginął.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły