Hesperos [mitologia]

  • Personifikacja Gwiazdy Wieczornej.
  • Syn Eos i Atlasa.
  • Wg innej wersji syn brata Atlasa.
  • Późniejsi pisarze utożsamiali Hesperosa z gwiazdą Fosforos.
  • Rzymskim odpowiednikiem Hesperosa był Vesper.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły