Kogo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kogo forma dopełniacza i biernika zaimka kto Nie powiedział kogo zaprosi.