Ko,ko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ko, ko wykrzyknik Ko, ko! Usłyszał w pobliżu.