Kolęda

  • Pieśń religijna związana z Bożym Narodzeniem.
  • Tematycznie wiąże się z narodzinami Chrystusa.
  • W Polsce jej rozkwit przypada na okres baroku, choć pisywali je wybitni poeci wszystkich stuleci., np. J. Słowacki, F. Karpiński czy t. Lenartowicz.
  • W XX wieku motywy kolędowe w poezji ujmowane były w sposób przewrotny, ironiczny, na zasadzie napięcia pomiędzy rzeczywistością biblijną i czasem współczesnym.
  • Ich autorzy to> B. Leśmian, K.K. Baczyński, S. Grochowiak.