Koło [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
koło rzeczownik Założyłem nowe koło napędowe.
przyimek Stanął koło koleżanki.