Komu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
komu forma celownika zaimka kto Nie wiedział komu to przekazał.