Komukolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
komukolwiek forma celownika zaimka ktokolwiek Przedstaw to komukolwiek.