Krótko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
krótko przysłówek Napisałem to krótko.