Kolokwializacja

  • Kolokwializacja to inaczej stylizacja potoczna lub stylizacja językowa.
  • Polega na naśladowaniu w tekście języka potocznego, języka codziennej komunikacji określonej grupy społecznej.
  • Twórca korzysta z zasobów leksyki tej odmiany języka (np. prozaizmów, kolokwializmów), stosuje proste konstrukcje skadniowe
  • Robi to w celu zbliżenia swojej wypowiedzi do mowy codziennie używanej.
  • Może w ten sposób zdynamizować akcję lum mocniej zaakcentować silne emocje.