Kolumna Zygmunta w Warszawie

Kolumna Zygmunta  wzniesiona została na Placu Zamkowym w Warszawie, w 1644 roku.

Był to rodzaj hołdu dla króla Zygmunta III Wazy.

Kolumna uznawana jest za najstarszy świecki pomnik w stolicy, a także pierwszą kolumną osoby świeckiej postawioną w nowożytnej Europie.

Autorem projektu był Augustyn Locci i Constantino Tencalli.

Oryginalny trzon kolumny wykonany był z  jednego bloku marmuru chęcińskiego, z kamieniołomu w Czerwonej Górze.

Monument był kilka razy restaurowany (m.in. w następujących latach 1885–1887 i 1929–1931).

Całkowicie kolumna została zniszczona we wrześniu 1944 roku,  zachował się jednak, z niewielkimi uszkodzeniami posąg króla,  dlatego też wysiłkiem wszystkich Polaków pomnik zrekonstruowano w latach 1948–1949.

Trzon kolumny wykonano tym razem z granitu strzegomskiego.