Kołysanka

  • Pieśń ludowa.
  • Utwór liryczny.
  • Wywodzi swą nazwę od piosenek śpiewanych nad kołyską.
  • Śpiewana małym dzieciom do snu (przy kołysce).
  • Przesycona liryzmem, emocjonalna.
  • Popularna w muzyce wielu narodów.
  • Przeniesiona do muzyki artystycznej.
  • Występuje w poezji dla dzieci.