Licentia poetica

  • Z łaciny = wolność i swoboda.
  • Tradycyjne prawo poezji do swobody, zmieniania form gramatycznych, składniowych i innych.
  • W szerszym znaczeniu prawo do pomijania zasad i reguł języka, logiki, prawdopodobieństwa, poczucia smaku, przyzwoitości.
  • Poeta często przeciwstawia dowolne twory własnej fantazji i wyobraźni.
  • Pierwszy zastosował Seneka Młodszy.