Komentarz prasowy

  • Wypowiedź w prasie lub telewizji.
  • Bywa specyficzną formą przytekstową.
  • Pojawia się bezpośrednio pod tekstem informacyjnym.
  • Jej celem jest ocena i wartościowanie jakiś zdarzeń w życiu społecznym, politycznym czy sportowym.
  • Może też odnosić się do wypowiedzi.
  • Zawiera omówienie ocenianego wydarzenia.
  • Komentarz jest nacechowany emocjonalnie.