Porzekadło

  • Jeden z gatunków form oralnych (ustnych).
  • Krótkie, utarte powiedzenie.
  • Wypowiedź anonimowego autora.
  • Stanowi najczęściej komentarz do jakiejś sytuacji, zdarzenia.
  • Reprezentuje potoczne wyobrażenie określonej zbiorowości.