Kłótnia

  • Agresywna wymiana zdań.
  • Stanowi rodzaj rozmowy, w trakcie które zdenerwowane osoby wyrażają złość, wzajemne pretensje.
  • Próbują również forsować swoje poglądy, zdanie na dany temat.
  • Dokonuje się przy udziale ekspresywnie nacechowanej intonacji.
  • Wykorzystuje również znaki mimiczne i gesty.