Komizm w utworach Ignacego Krasickiego

 • Cechy osobiste Ignacego Krasickiego, które zdecydowały o jego specyficznym poczuciu humoru:
  • inteligencja,
  • powodzenie życiowe,
  • zadowolenie z życia,
  • upodobania do dobrej zabawy,
  • szacunek dla innych ludzi,
  • kultura języka,
  • operowanie dowcipem, drwiną, na wyważonym poziomie.
 • Sposoby opisywania komizmu w literaturze:
  • cytowanie wypowiedzi bohatera,
  • wypowiedzi postaci pobocznych,
  • przytaczanie zabawnych scen.
 • Cechy poezji Krasickiego potwierdzające wyobraźnię komiczną twórcy:
  • poczucie humoru,
  • zmysł obserwacyjny,
  • uwzględnianie percepcji odbiorcy,
  • przełamywanie utartych konwencji,
  • odmienna konstrukcja scen komicznych.
 • Cechy komizmu Krasickiego decydujące o żywotności jego utworów:
  • różne płaszczyzny komizmu,
  • różne funkcje komizmu,
  • zróżnicowane mechanizmy budowy komizmu,
  • aluzje i odniesienia do epoki,
  • wykorzystywanie figur odwrócenia przywar w przymioty,
  • zaskakujące puenty.

J.W.