Kompetentny [wyrazy przeciwstawne]

  • Kompetentny,  mający określone kompetencje, uprawniony do działania, wydawania decyzji, sądów, opinii, autorytatywny, miarodajny, wykwalifikowany.
  • Przeciwstawne:
    • niekompetentny,
    • niepowołany.