Kompozycja

  • W znaczeniu gramatycznym tworzenie nowych wyrazów drogą łączenia dwóch (lub więcej0 tematów wyrazowych w jedną formalną i znaczeniową całość.

Łączenie może następować:

  •   bez użycia afiksu (np. noc-leg),
  • z zastosowaniem elementu łączącego (np. list-o-nosz),
  • z zastosowaniem elementu łączącego i jednoczesnym dodaniemsufiksu (np. nos-o-roż-ec).

Kompozycjami są złożenia i zrosty.