Kompozycje [statyczne i dynamiczne, otwarte, zamknięte]

 • Kompozycje mogą mieć różny charakter.
 • Kompozycja statyczna wyraża absolutny spokój.
 • Oparta jest na układach poziomych i pionowych.
 • Wyraża spokój, bezruch, trwałość i niezmienność.
 • Przeciwieństwem kompozycji statycznej jest kompozycja dynamiczna.
 • Patrząc na ni a mamy wrażenie ruchu, wzlotu, spadania, wszelkiej chwilowości.
 • Oparta jest na liniach skośnych.

 • Kompozycje bywają także zamknięte i otwarte.
 • Te otwarte sprawiają wrażenie, że wychodzą poza ramy obrazu.
 • Widz ogląda niejako pewien wycinek rzeczywistości, ograniczony krawędzią obrazu.
 • Może jednak bez problemy wyobrazić sobie ciąg dalszy przedstawionych na płótnie wydarzeń.
 • Kompozycje zamknięte to takie, które w całości mieszczą się na obrazie.
 • Nie mają dalszego ciągu, motyw główny umieszczony jest najczęściej w centrum (na osi obrazu).
 • Cał reszta stanowwi tło dzieła.