Kompromitować [synonimy]

  • Ośmieszać.
  • Podrywać powagę.
  • Przynosić wstyd.
  • Rzucać cień.
  • Zawstydzać.
  • Upokarzać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]